Tìm hiểu điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y 2019

Đối với những bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp các ngành y dược luôn quan tâm đến chứng chỉ hành nghề y khi công tác tại các cơ sở y tế. Hãy tìm hiểu về điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y 2019 trong bài viết dưới đây.

Theo Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2019 quy định người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải là những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh. Như vậy, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh là điều kiện bắt buộc đối với những người hành nghề y.

Mục Lục

1. Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y 2019

Nhiều bạn sinh trường cao đẳng y dược TP HCM quan tâm đến điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y sau khi ra trường. Theo quy định, cơ quan thẩm quyền sẽ cấp chứng chỉ hành nghề y cho người có đủ điều kiện quy định tại Điều 18 hoặc Điều 19 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề y được quy định tại Mục 2 Chương 3 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 và Chương II Nghị định 109/2016/NĐ-CP. Cụ thể, điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y 2019 như sau:

Điều kiện về văn bằng

Để được cấp chứng chỉ hành nghề y, các bạn cần phải có một trong các văn bằng, giấy chứng nhận phù hợp với hình thức hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau đây:

 • Văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam
 • Giấy chứng nhận là lương y.
 • Giấy chứng nhận là người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
 • Có văn bản xác nhận quá trình thực hành, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
 • Có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y 2019Tìm hiểu điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y 2019

Điều kiện về thực hành

Trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, bạn cần phải trải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám chữa bệnh. Cụ thể:

 • Có 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sĩ.
 • Có 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sĩ.
 • Có 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên.
 • Có 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.

Một số điều kiện khác

Người được cấp chứng chỉ hành nghề y không thuộc trường hợp sau:

 • Người đang trong thời gian bị cấm hành nghề, cấm làm công việc liên quan đến chuyên môn y, dược theo bản án hoặc quyết định của Tòa án.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự đang trong thời gian chấp hành bản án hình sự, quyết định hình sự của tòa án hoặc quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh…
 • Người đang trong thời gian bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên có liên quan đến chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

2. Hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề y

Điều 27 Luật khám chữa bệnh 2009 và điều 7 Thông tư số 41/2011/TT-BYT hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề y gồm những giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu 01 quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư này và hai ảnh 04 x 06 cm được chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

– Bản sao hợp pháp bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn phù hợp với phạm vi hành nghề;

– Giấy xác nhận quá trình thực hành hợp pháp do Thủ trưởng cơ quan xác nhận (đối với cán bộ đang công tác); Đối với cán bộ nghỉ hưu hoặc đã nghỉ công tác có thể thay thế bằng sổ bảo hiểm xã hội hoặc bản xác nhận quá trình tham gia bảo hiểm xã hội. Nếu thời gian thực hành là tại các cơ sở y, dược tư nhân thì phải có giấy xác nhận thời gian thực hành và kèm theo bản sao hợp đồng lao động;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã) nơi cư trú hoặc xác nhận của thủ trưởng đơn vị nơi công tác;

– Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để hành nghề do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp.

– Giấy đồng ý cho phép hành nghề y, dược tư nhân ngoài giờ hành chính của Thủ trưởng cơ quan (đối với cán bộ đang công tác); Bản sao hợp pháp Quyết định về hưu hoặc nghỉ việc (đối với các bộ đã nghỉ hưu hoặc đã nghỉ việc);

– Bản cam kết thực hiện đúng các quy định của luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân, Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh và các quy chế chuyên môn có liên quan (theo mẫu);

– Bản photo hộ khẩu thường trú và chứng minh (khi nộp hồ sơ mang theo bản gốc để đối chiếu);

– Phiếu lý lịch tư pháp.

điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y 2019Tìm hiểu điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề y 2019

3. Nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y

Người xin cấp chứng chỉ hành nghề y có thể nộp hồ sơ tại các cơ quan sau đây:

 • Nộp hồ sơ tại Bộ Y tế nếu làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế; hoặc làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các bộ khác, trừ trường hợp phải nộp hồ sơ cho Sở Y tế hoặc Bộ Quốc Phòng; hoặc người nước ngoài đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.
 • Nộp hồ sơ tại Sở Y tế nếu làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Sở y tế quản lý, trừ trường hợp phải nộp hồ sơ cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng.
 • Nộp hồ sơ tại Bộ Quốc phòng nếu làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Quốc Phòng.

Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ cấp cho người đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ. Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải tiến hành thẩm định hồ sơ và có biên bản thẩm định.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ: 

Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp sẽ chứng chỉ hành nghề.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ:

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề để hoàn chỉnh hồ sơ. Văn bản thông báo phải ghi cụ thể những tài liệu cần bổ sung, nội dung cần sửa đổi. Khi nhận được văn bản yêu cầu hoàn chỉnh hồ sơ, người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề phải sửa đổi, bổ sung theo đúng những nội dung đã được ghi trong văn bản và gửi hồ sơ bổ sung về cơ quan tiếp nhận hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ bổ sung cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

Tổng hợp

Facebook Comments