Cách Chia Đông Từ Trong Tiếng Anh

Chia động từ được ứng dụng trong rất nhiều trong các dạng bài tập, bài kiềm tra hoặc bài thi tiếng Anh. Chính vì thế, nếu không nắm vững rõ kiến thức này bạn sẽ cảm thấy học không hiểu gì. Nếu bạn đang bị hổng kiến thức này thì hãy học thật kỹ cách chia đông từ trong tiếng Anh ngay dưới đây để tiếp cận những bài học phức tạp hơn nhé!

Mục Lục

Chia động từ trong tiếng Anh là gì?

Chia động từ trong tiếng Anh là gì?

Chia động từ trong tiếng Anh là gì?

Chia động từ trong tiếng Anh là tạo nên những dạng biến đổi của một động từ theo quy tắc ngữ pháp: Ngôi, thì hoặc dạng.

Cách chia động từ trong tiếng Anh

Cách chia động từ trong tiếng Anh

Cách chia động từ trong tiếng Anh

Để học tốt ngôn ngữ Anh, trường Cao đẳng Quốc tế Sài Gòn sẽ giới thiệu cho bạn 2 nguyên tắc chia động từ sau:

 • Trong câu có 1 động từ => Chia động từ theo thì
 • Trong câu có 2 động từ trở lên => Động từ đứng sau chủ ngữ chia theo thì, các động từ còn lại chia theo dạng.

Chia động từ theo thì

 1. Thì hiện tại đơn: (+) S + V (s/es) + O

=> Chia động từ giữ nguyên thể hoặc thêm đuôi “s” hoặc “es”.

Ví dụ: The sun rises in the east. (Mặt trời mọc ở phía đông.)

 1. Thì hiện tại hoàn thành: (+) S + have/has + PP + O

=> Chia động từ theo dạng quá khứ phân từ.

Ví dụ: I have not returned to my hometown for 3 years. (Đã 3 năm rồi tôi không về quê.)

 1. Thì hiện tại tiếp diễn: (+) S + am/is/are + V-ing

=> Chia động từ thêm đuôi “ing”.

Ví dụ: I’m playing football. (Tôi đang chơi bóng đá.)

 1. Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: (+) S + have/has + been + V-ing + O

=> Chia động từ thêm đuôi “ing”.

Ví dụ: I have been working here for 4 years. (Tôi đã làm việc ở đây được 4 năm.)

 1. Thì quá khứ đơn: (+) S + V-ed/P2

=> Chia động từ thêm đuôi “ed” hoặc chia theo thể quá khứ.

Ví dụ: I graduated 3 years ago. (Tôi đã tốt nghiệp cách đây 3 năm.)

 1. Thì quá khứ hoàn thành: (+) S + had + PP + O

=> Chia động từ theo quá khứ phân từ.

Ví dụ: Mai hadn’t completed her homework when she went to school. (Mai đã không hoàn thành bài tập về nhà của mình khi cô ấy đi học.)

 1. Thì quá khứ tiếp diễn (+): S + was/were + V-ing + O

=> Chia động từ thêm đuôi “V-ing”.

Ví dụ: I was studying at 4 pm yesterday. (Tôi đang học lúc 4 giờ chiều hôm qua.)

 1. Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: (+) S + had been + V-ing + O

=> Chia động từ thêm đuôi “V-ing”.

Ví dụ: I had been jogging for 2 hours before it rained. (Tôi đã chạy bộ 2 giờ trước khi trời đổ mưa.)

 1. Thì tương lai đơn: (+) S + will/shall + V-inf

=> Chia động từ nguyên mẫu không “to”.

Ví dụ: I will watch the movie. (Tôi sẽ xem phim.)

Cách chia động từ

Cách chia động từ

 1. Thì tương lai hoàn thành: (+) S + shall/will + have + PP

=> Chia động từ theo quá khứ phân từ.

Ví dụ: I will have finished my homework this weekend. (Tôi sẽ hoàn thành bài tập về nhà vào cuối tuần này.)

 1. Thì tương lai tiếp diễn: (+) S + shall/will + be + V-ing + O

=> Chia động từ thêm đuôi “ing”.

Ví dụ: I will be eating bread from noon tomorrow. (Tôi sẽ đang ăn bánh mì từ trưa mai.)

 1. Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: (+) S + shall/will + have been + V-ing + O

=> Chia động từ thêm đuôi “ing”.

Ví dụ: At the end of this month, she will have been learning yoga for 2 months. (Cuối tháng này, cô ấy sẽ học yoga được 2 tháng.)

 1. Thì tương lai gần: (+) S + am/is/are + going to + V-inf

=> Chia động từ nguyễn mẫu không.

Ví dụ: Is she going to learn English? (Cô ấy sẽ đi học tiếng Anh phải không?)

Chia động từ theo dạng

Trong câu có thể chứa nhiều động từ nên chỉ động từ đứng sau chủ ngữ được chia theo thì còn lại các cộng từ khác được chia theo dạng.

 • Động từ nguyên mẫu không “to”
 • Động từ nguyễn mẫu có “to”
 • Động từ thêm đuôi “ing” hay còn gọi là danh động từ (V-ing)
 • Động từ ở dạng quá khứ phân từ

Có 2 cấu trúc chính giúp ta nhận biết trong câu xuất hiện động từ trong tiếng Anh chia theo dạng như sau:

 • V1 – O – V2: Hai động từ cách nhau bởi tân ngữ.
 • V1 – V2: Hai động từ liền kề nhau.

Trong đó: V1 là động từ chia theo thì, V2 là động từ chia theo dạng. Nếu theo sau V1 là động từ chỉ giác quan thì V2 sẽ được chia thành động từ “V-inf” hoặc động từ “V-ing”.

Ví dụ:

VD: I want to meet you. (Tôi muốn gặp bạn.)

=> Động từ “want” được chia theo thì do đứng sau chủ ngữ “I”. Cấu trúc trong câu có “want to meet” thuộc dạng “V1 – V2” nên động từ “meet” được chia theo dạng “to meet” vì theo sau “want” bắt buộc phải là một động từ dạng “to V-inf”.

VD: I saw her walking with another man. (Tôi thấy cô ấy đi cùng một người đàn ông khác.)

=> Động từ “saw” được chia theo thì do đứng sau chủ ngữ “I”. Cấu trúc trong câu có “saw her walking” thuộc dạng “V1 – O – V2” nên động từ “walk” được chia theo dạng “waking” vì theo sau động từ chỉ giác quan là động từ dạng “V-ing”.

Bài viết trên đã tổng hợp toàn bộ các cách chia đông từ trong tiếng Anh. Chia động từ trong Tiếng Anh không phải là một phần ngữ pháp quá khó nhưng vẫn ít nhiều gây nhầm lẫn cho các bạn trong quá trình học. Hy vọng qua bài viết, bạn sẽ nắm rõ cách chia động từ theo thì và dạng để thành công chinh phục các dạng bài tập liên quan nhé!

Facebook Comments